Các Loại Biểu Đồ Trong Giao Dịch Trade Coin

Biểu đồ là một công cụ hữu hiệu nhất khi phân tích kỹ thuật và dự đoán giá khi giao dịch trade coin. Có 3 loại biểu đồ giá trong giao dịch trade coin bao gồm: biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng biểu đồ này.

More...

1. Biểu đồ đường

Biểu đồ đường (Line chart): Là biểu đồ của đường nối tất cả giá đóng cửa của 1 đồng coin.

Ví dụ về biểu đồ đường của cặp coin BTC/USDT:

bieu-do-duong

Biểu đồ đường là dạng biểu đồ đơn giản nhất, nó thể hiện cho các bạn thấy chuyển động giá của 1 đồng coin trong một khung thời gian.

2. Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh (Bar chart): Là biểu đồ sử dụng các thanh để thể hiện đầy đủ các mức giá: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất của 1 đồng coin theo khung thời gian giao dịch.

Cấu tạo thanh:

bieu-do-thanh
 • Thanh dài thẳng đứng: Đại diện cho khung thời gian giao dịch, có thể là 1 phút, 1 giờ (1H), 1 ngày (1D) hoặc 1 tuần (1W). Nếu bạn chọn khung thời gian 1H thì có nghĩa là thanh này đại diện cho chuyển động giá trong 1 giờ.
 • Đỉnh thanh: Thể hiện giá cao nhất (High).
 • Đáy thanh: Thể hiện giá thấp nhất (Low).
 • Thanh ngang bên trái: Là giá mở cửa (Open).
 • Thanh ngang bên phải: Là giá đóng cửa (Close).

Ví dụ về biểu đồ thanh của BTC/USDT:

bieu-do-thanh-1

3. Biểu đồ nến

Biểu đồ nến (Candlestick chart): Biểu thị các mức giá tương tự biểu đồ thanh nhưng khác nhau về hình dáng. Biểu đồ nến thể hiện chuyển động giá thông qua hình dạng các cây nến.

Cấu tạo của nến:

cau-tao-nen

Cấu tạo của 1 cây nến bao gồm: 

 • Thân nến.
 • Bóng nến trên.
 • Bóng nến dưới.

Dựa vào màu sắc của nến để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa. Quy ước nến màu xanh là nến tăng và màu đỏ là nến giảm.

 • Nến xanh sẽ có giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa nên đây gọi là nến tăng.
 • Nến đỏ có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa nên đây gọi là nến giảm.

Lưu ý: Thân nến thể hiện cho khung thời gian mà bạn chọn để giao dịch. Ví dụ bạn chọn khung 1D thì 1 cây nến sẽ thể hiện cho biến động giá trong 1D, nếu bạn dùng khung 30 phút thì 1 cây nến thể hiện chuyển động giá 30 phút.

4. Nên sử dụng loại biểu đồ nào khi trade coin?

Hiện tại biểu đồ nến là loại biểu đồ phổ biến nhất để sử dụng trong giao dịch trade coin. Một số ưu điểm của biểu đồ nến:

 • Biểu đồ nến trực quan, bạn chỉ cần nhìn vào biểu đồ sẽ biết các mức giá và xu hướng giá của thị trường.
 • Có các mô hình nến đảo chiều cho bạn những tín hiệu giao dịch cụ thể.

5. Khung thời gian trên biểu đồ

Trên các biểu đồ sẽ có các khung thời gian khác nhau, các bạn sẽ là người chọn các khung thời gian này khi bạn phân tích biểu đồ. 

Khung thời gian: Là khoản thời gian mà các dữ liệu về giá được thể hiện trên biểu đồ.

 • Biểu đồ đường: khung thời gian đại diện cho 1 điểm nối.
 • Biểu đồ thanh: khung thời gian đại diện cho 1 thanh.
 • Biểu đồ nến: khung thời gian đại diện cho 1 cây nến.

Các khung thời gian phổ biến trong trade coin:

 • Phút (M): 5M, 15M, 30M - chuyển động giá trong 5 phút, 15 phút, 30 phút.
 • Giờ (H): 1H, 4H - chuyển động giá trong 1 giờ, 4 giờ.
 • Ngày (D): 1D - chuyển động giá trong 1 ngày.
 • Tuần (W): 1W - chuyển động giá trong 1 tuần.
 • Tháng (M): 1M - chuyển động giá trong 1 tháng.

Ví dụ: Biểu đồ nến với khung thời gian 1D của cặp coin BAT/USDT, mỗi cây nến thể hiện xu hướng giá trong khoản thời gian là 1 ngày.

khung-thoi-gian

[VIDEO] Tìm hiểu các loại biểu đồ trong trade coin

6. Kết luận

Qua bài viết này các bạn đã tìm hiểu về 3 loại biểu đồ được sử dụng trong trade coin là: biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến. Trong các loại thì biểu đồ nến được sử dụng phổ biến nhất để phân tích giá cả thị trường.

Vĩnh Phúc
 

Chào các bạn! Mình viết blog Hocitfree để chia sẻ với các bạn những gì mình biết về các hình thức kiếm tiền online (MMO).

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: