Chỉ Báo MACD Là Gì? Cách Sử Dụng MACD Để Giao Dịch Trade Coin

MACD là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch trade coin. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chỉ báo MACD và cách sử dụng chỉ báo MACD để giao dịch trade coin hiệu quả.

More...

1. MACD là gì?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Đường trung bình động hội tụ phân kỳ: Là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo động lượng và xác định xu hướng của thị trường, MACD dùng để xác định các điểm vào và điểm thoát lệnh tiềm năng khi trade coin.

Cấu tạo của chỉ báo MACD gồm các thành phần:

 • Đường MACD: Được tính bằng hiệu số của đường EMA12 và đường EMA26.
 • Đường tín hiệu (Signal line): Là đường EMA9 của đường MACD.
 • Biểu đồ histogram: Được tính bằng hiệu số của đường MACD và đường tín hiệu.
 • Đường 0 (Zero line).
cau-tao-macd

2. Đặc điểm của chỉ báo MACD

Đường MACD và đường tín hiệu sẽ chuyển động lên xuống quanh đường 0. Khi hiệu số của đường MACD và đường tín hiệu là dương (có nghĩa là khi đường MACD nằm phía trên đường tín hiệu) thì biểu đồ histogram sẽ có màu xanh và nằm trên đường 0.

Ngược lại khi hiệu số của đường MACD và đường tín hiệu là âm ( có nghĩa là khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu) thì biểu đồ histogram sẽ có màu đỏ và nằm dưới đường 0.

Dựa vào vị trí chuyển động của đường MACD và đường tín hiệu cũng như biểu đồ histogram, chúng ta có thể xác định được xu hướng của giá và các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tiềm năng.

3. Giao dịch với chỉ báo MACD

3.1. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu

Cách giao dịch:

 • MUA vào: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
 • BÁN ra: Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
macd-cat-signal

Có thể thấy cách #1 cho những tín hiệu giao cắt trễ so với giá nên khi vào lệnh thì cũng là lúc gần kết thúc xu hướng, dẫn đến giao dịch không hiệu quả.

Các bạn có thể sử dụng cách #1 để giao dịch khi thị trường có xu hướng rõ ràng, hạn chế giao dịch khi thị trường đi sideway.

3.2. Khi đường MACD cắt đường 0

Cách giao dịch:

 • MUA vào: Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường 0.
 • BÁN ra: Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới đường 0.
macd-cat-zero-line

Các bạn có thể thấy khi đường MACD cắt lên trên đường 0 thì có 1 xu hướng tăng hình thành. Ngược lại khi đường MACD cắt xuống dưới đường 0 thì có 1 xu hướng giảm hình thành. 

Tận dụng đặc điểm này, nhiều trader sẽ giao dịch khi đường MACD cắt đường 0 theo công thức trên.

Giao dịch với cách #2 sẽ hiệu quả khi thị trường có xu hướng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là đem lại tín hiệu trễ và không ổn định trong thị trường sideway.

3.3. MACD phân kỳ

Phân kỳ với chỉ báo MACD dùng để xác định khả năng đảo chiều của xu hướng giá. Đây là cách giao dịch rất hiệu quả với chỉ báo MACD.

Đây là đặc điểm phân kỳ của giá và các chỉ báo đo động lượng:

 • Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (hoặc đáy sau thấp hơn đáy trước).
 • Chỉ báo động lượng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (hoặc đáy sau cao hơn đáy trước).
 • Giá và động lượng thị trường sẽ đi cùng nhau >> Dẫn đến giá sẽ đảo chiều xu hướng để đi cùng động lượng.

MACD phân kỳ được chia thành 2 loại: Phân kỳ tăng và phân kỳ giảm. Phân. 

#1. MACD Phân kỳ TĂNG:

Đặc điểm nhận biết MACD phân kỳ tăng:

 • Khi giá tạo đáy sau THẤP hơn đáy trước.
 • Đường MACD lại tạo đáy sau CAO hơn đáy trước.

Giải thích: Mặc dù giá vẫn đang giảm tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng ngược lại thì động lượng thị trường lại tăng lên. Giá và động lượng đi ngược chiều nhau cho thấy xu hướng giảm giá đã suy yếu, chuẩn bị hình thành một xu hướng tăng giá.

Xem ví dụ về MACD phân kỳ tăng với cặp coin ETHUSDT trên khung 4H:

phan-ky-gia-macd-1

Khi giá giảm tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước, đường MACD lại tạo những đáy sau cao hơn. Điều này cho thấy mặc dù giá giảm nhưng động lượng của thị trường lại đang tăng. Đây là đặc điểm của MACD phân kỳ tăng

Cách giao dịch hiệu quả để tránh những tín hiệu nhiễu từ MACD phân kỳ:

Khi các bạn phát hiện MACD phân kỳ, đừng nên vào lệnh ngay. Thay vào đó, hãy chờ thêm xác nhận từ hành động giá. 

Cách làm ở đây là các bạn vẽ đường trendline (đường màu vàng), nếu giá phá vỡ trendline này thì đây là một tín hiệu đáng tin cậy từ hành động giá.

Kết hợp tín hiệu MACD phân kỳ tăng và hành động giá phá vỡ trendline >> Các bạn có thể vào lệnh MUA.

#2. MACD phân kỳ GIẢM:

Đặc điểm nhận biết MACD phân kỳ giảm:

 • Khi giá tạo đỉnh sau CAO hơn đỉnh trước.
 • Đường MACD lại tạo đỉnh sau THẤP hơn đỉnh trước.

Giải thích: Mặc dù giá vẫn đang tăng tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng ngược lại thì động lượng của thị trường lại giảm xuống. Giá và động lượng đi ngược chiều nhau cho thấy xu hướng tăng giá đã suy yếu, chuẩn bị hình thành một xu hướng giảm giá.

Xem ví dụ về MACD phân kỳ giảm với cặp coin BCHUSDT trên khung 4H:

phan-ky-gia-macd-2

Khi giá tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đường MACD lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy mặc dù giá tăng nhưng động lượng của thị trường đã giảm. Đây là đặc điểm của MACD phân kỳ giảm.

Cách giao dịch hiệu quả để lọc tín hiệu nhiễu từ MACD phân kỳ:

Tương tự như trên, khi bạn phát hiện MACD phân kỳ thì không nên vào lệnh ngay, chúng ta cần chờ thêm xác nhận từ hành động giá.

Các bạn vẽ đường trendline (đường màu vàng) và chờ giá phá vỡ để xác nhận tín hiệu từ hành động giá. 

Kết hợp tín hiệu MACD phân kỳ và giá phá vỡ trendline thì các bạn có thể vào lệnh BÁN.

Tóm tắt các bước giao dịch với MACD phân kỳ:

 • Bước 1: Tìm mô hình giá có đáy sau thấp hơn đáy trước (hoặc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước).
 • Bước 2: So sánh các đáy (đỉnh) với đường MACD tương ứng để tìm tín hiệu phân kỳ.
 • Bước 3: Kẻ đường trendline và chờ giá phá vỡ để vào lệnh.

3.4. Histogram phân kỳ

Tương tự với đường MACD phân kỳ, chúng ta có thể giao dịch với phân kỳ của biểu đồ Histogram để tìm những tính hiệu đảo chiều giá.

#1. Histogram Phân kỳ TĂNG:

Đặc điểm nhận biết histogram phân kỳ tăng:

 • Khi giá tạo đáy sau THẤP hơn đáy trước.
 • Biểu đồ Histogram tạo đáy sau CAO hơn đáy trước.

Giải thích: Giá giảm tạo đáy sau thấp hơn nhưng động lượng thị trường lại đang tăng lên. Giá và động lượng ngược chiều cho thấy xu hướng giảm giá đã suy yếu, chuẩn bị đảo chiều xu hướng.

Xem ví dụ về histogram phân kỳ tăng với cặp coin BTCUSDT trên khung 4H:

phan-ky-gia-histogram-2

Khi giá giảm tạo đáy sau thấp hơn thì biểu đồ histogram tạo đáy sau cao hơn. Điều này cho thấy giá giảm nhưng dộng lượng lại tăng lên >> Đặc điểm của histogram phân kỳ tăng.

Để giao dịch hiệu quả và tránh các tín hiệu nhiễu, khi gặp histogram phân kỳ, các bạn sẽ vẽ đường trendline (đường màu vàng) và chờ giá phá vỡ để vào lệnh MUA.

#2. Histogram Phân kỳ GIẢM:

Đặc điểm của histogram phân kỳ giảm:

 • Khi giá tạo đỉnh sau CAO hơn đỉnh trước.
 • Biểu đồ Histogram tạo đỉnh sau THẤP hơn đỉnh trước.

Giải thích: Giá tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng động lượng thị trường lại giảm xuống. Giá đi ngược với động lượng cho thấy xu hướng tăng giá đã suy yếu, chuẩn bị đảo chiều xu hướng.

Xem ví dụ về phân kỳ giảm của giá và biểu đồ histogram với cặp coin BTCUSDT trên khung 4H:

phan-ky-gia-histogram-1

Giải thích: Khi giá tiếp tục tăng tạo đỉnh sau cao hơn thì biểu đồ histogram tạo đỉnh sau  thấp hơn. Điều này cho thấy giá tăng nhưng dộng lượng lại giảm xuống >> Đặc điểm của histogram phân kỳ giảm.

Để giao dịch hiệu quả và tránh các tín hiệu nhiễu, khi gặp histogram phân kỳ, các bạn sẽ thêm đường trendline (màu vàng) và chờ giá phá vỡ để vào lệnh BÁN.

Các bước giao dịch với histogram phân kỳ:

 • Bước 1: Tìm mô hình giá có đáy sau thấp hơn đáy trước (hoặc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước).
 • Bước 2: So sánh các đáy với biểu đồ histogram tương ứng để tìm tín hiệu phân kỳ.
 • Bước 3: Kẻ đường trendline và chờ giá phá vỡ để vào lệnh.

3.5. Phân kỳ kép

Phân kỳ kép là sự kết hợp của đường MACD và histogram phân kỳ, đây là tín hiệu phân kỳ mạnh mẽ nhất khi các bạn sử dụng chỉ báo MACD.

Xem ví dụ phân kỳ kép giảm của chỉ báo MACD với cặp BTCUSDT trên khung thời gian 4H:

phan-ky-kep-macd-1

Giá trong xu hướng tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đường MACD và histogram tạo những đỉnh sau tương ứng thấp hơn. Đây là đặc điểm của phân kỳ kép chỉ báo MACD. Kẻ đường trendline và chờ giá phá vỡ để vào lệnh BÁN.

Xem ví dụ phân kỳ kép tăng của chỉ báo MACD với cặp BTCUSDT trên khung thời gian 1D:

phan-ky-kep-macd-2

Giá trong xu hướng giảm tạo đáy sau thấp hơn, đường MACD và histogram lại tạo những đáy sau tuong ứng cao hơn. Đây là đặc điểm của phân kỳ kép chỉ báo MACD. 

Ngoài đường trendline, các bạn có thể dùng vùng hỗ trợ kháng cự để tìm tín hiệu từ hành động giá. Có thể vào lệnh MUA khi giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ kháng cự.

Lưu ý: Khi giao dịch phân kỳ các bạn nên sử dụng các khung thời gian lớn như 4H, 1D, 1W để tránh các tín hiệu nhiễu và không chính xác.

[VIDEO] Hướng dẫn Trade coin với chỉ báo MACD

4. Kết luận

Sau đây mình sẽ tóm tắt những ý chính trong bài viết:

 • MACD là chỉ báo dùng để đo động lượng của thị trường.
 • Cách giao dịch hiệu quả nhất với chỉ báo MACD là sử dụng tín hiệu phân kỳ bao gồm: đường MACD phân kỳ, histogram phân kỳ và phân kỳ kép.
 • Khi giao dịch với chỉ báo MACD thì bạn nên dùng khung 4H trở lên để tránh tín hiệu nhiễu và không chính xác.

Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể biết cách sử dụng chỉ báo MACD để giao dịch trade coin hiệu quả.

Nếu có thắc gì với bài viết này thì hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới để mình có thể hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công!

Vĩnh Phúc
 

Chào các bạn! Mình viết blog Hocitfree để chia sẻ với các bạn những gì mình biết về các hình thức kiếm tiền online (MMO).

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: