1

Hướng Dẫn Giao Dịch Margin Sàn Binance (Chi Tiết A – Z)

Trong bài viết này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao dịch margin là gì? Cách để giao dịch margin tạo thu nhập trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

More...

(** Video hướng dẫn chi tiết ở cuối bài viết)

1. Giao dịch margin là gì?

Giao dịch margin là giao dịch ký quỹ có đòn bẫy, nghĩa là bạn sẽ được vay tiền để giao dịch nhằm gia tăng lợi nhuận lẫn rủi ro. Đòn bẩy được sử dụng phổ biến trên sàn Binance là 3X, 5X và 10X.

2. Giao dịch spot và margin

Để hiểu rõ hơn về giao dịch margin, chúng ta hãy so sánh giao dịch margin và giao dịch spot (giao dịch giao ngay).

2.1 Giao dịch spot

Giả sử giá BTC là 10,000 USDT, nếu vốn của bạn là 10,000 USDT thì bạn có thể dùng để mua được 1 BTC, số BTC này bạn có thể lưu trữ trong ví của sàn Binance hoặc rút về ví tiền điện tử cá nhân để chờ bán ra khi giá BTC tăng lên.

giao-dich-margin-binance-1

Khi giá BTC là 11,000 USDT thì bạn có thể bán 1 BTC đó và thu về 11,000 USDT, lúc này bạn đã thu về lợi nhuận 1,000 USDT.

Ngược lại, nếu giá BTC từ 10,000 USDT giảm còn 9,000 USDT, nếu bạn bán ra với giá này thì bạn đã bị lỗ 1,000 USDT, vì vậy các bạn có thể tiếp tục trữ số BTC đó đến khi nào giá tăng trở lại.

Vậy khi giao dịch spot, các bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá mà thôi, điều đó không thể xảy ra khi thị trường giảm giá.

2.2 Giao dịch margin

Với giao dịch margin, các bạn có thể vay thêm vốn để giao dịch, tùy thuộc vào số vốn ban đầu và đòn bẩy mà bạn sử dụng.

giao-dich-margin-binance-2

Giả sử giá BTC là 10,000 USDT và vốn ban đầu của bạn là 10,000 USDT. Bạn sử đòn bẩy 3X thì bạn có thể vay thêm 20,000 USDT hoặc 2 BTC (tương đương 20,000 USDT) dùng để giao dịch. Số vốn ban đầu được gọi là số tiền ký quỹ.

Điểm khác biệt ở giao dịch margin là bạn có thể kiếm được lợi nhuận kể cả khi thị trường tăng giá lẫn giảm giá. Nếu bạn nghĩ rằng giá BTC sẽ tăng lên trong tương lai, bạn có thể mượn thêm USDT để mua BTC. 

Nếu bạn nghĩ là giá sẽ giảm trong tương lai, bạn có thể mượn BTC để bán ra ngay lúc này và mua lại ở mức giá thấp hơn. Mình sẽ giải thích chi tiết hơn ở những phần tiếp theo của bài viết, mời các bạn tiếp tục đọc nhé!

3. Long (Mua) và Short (Bán) trong margin

3.1 Long (Mua) là gì?

Long là mua vào (mua Bitcoin, altcoin) và kỳ vọng kiếm được lợi nhuận khi giá tăng lên.

Ví dụ: Giả sử giá BTC là 10,000 USDT, bạn nhận định rằng trong tương lai giá BTC có thể tăng lên đến 15,000 USDT. Với số vốn ban đầu là 10,000 USDT, thay vì mua 1 BTC, bạn có thể vào giao dịch margin để vay thêm vốn để mua được nhiều BTC hơn. Cụ thể với đòn bẩy là 3X, bạn sẽ được vay thêm 20,000 USDT. Với số vốn sau khi vay là 30,000 USDT, bạn có thể mua được 3 BTC.

Sau 1 thời gian, giá BTC tăng lên 15,000 USDT như những gì bạn nhận định ban đầu. Lúc này bạn sẽ bán 3 BTC đang có và thu về 45,000 USDT. Sau khi trả lại 20,000 USDT, bạn còn 25,000 USDT. Bạn lãi được 15,000 USDT (tương đương 150%).

giao-dich-margin-binance-4

3.2 Short (Bán) là gì?

Short là bán ra (bán Bitcoin, altcoin) và kỳ vọng kiếm được lợi nhuận khi giá giảm xuống.

Ví dụ: Giả sử giá BTC là 10,000 USDT, bạn nhận định rằng giá BTC sẽ giảm xuống 5,000 USDT trong tương lai. Với số vốn ban đầu là 10,000 USDT, bạn có thể vào giao dịch margin để vay BTC sau đó bán ra USDT chờ giá giảm xuống để mua vào kiếm lợi nhuận. Cụ thể với đòn bẩy 3X, bạn sẽ được vay 2 BTC (tương đương 20,000 USDT). Bạn bán 2 BTC vừa vay và thu về 20,000 USDT.

Sau 1 thời gian, giá BTC giảm xuống 5,000 USDT như những gì bạn đã nhận định ban đầu. Lúc này bạn sẽ mua 2 BTC với giá 5,000 BTC/USDT, vậy số tiền bạn phải trả là 10,000 USDT. Sau khi trả lại 2 BTC đã vay, bạn lãi được 10,000 USDT.

giao-dich-margin-binance-6

Vậy qua 2 ví dụ trên đây, mình tin là các bạn đã hiểu được Long và Short trong giao dịch margin và cách kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng hoặc giảm giá.

4. Cách tính lãi suất vay margin

Khi giao dịch margin bạn sẽ được vay tiền để giao dịch, dĩ nhiên khi vay sẽ có lãi suất vay. Phần này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tính lãi suất vay.

Trên sàn Binance, lãi suất vay sẽ được tính theo giờ. Mỗi loại coin sẽ có lãi suất vay khác nhau, các bạn có thể tìm kiếm thông tin lãi suất vay tại: binance.com/vn/margin-fee

Xem cách tính lãi suất vay margin qua ví dụ sau:

giao-dich-margin-binance-7

5. Margin call và thanh lý tài sản

Hai khái niệm trong giao dịch margin mà các bạn cần phải biết đó là margin call và thanh lý tài sản để trả nợ. Hãy cùng tìm hiểu qua một số ví dụ sau đây:

Trở lại ví dụ 1 ở trên, Khi giá BTC là 10,000 USDT và bạn kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng cao trong tương lai. Lúc này bạn vay thêm tiền để mua BTC, cụ thể với đòn bẩy 3X thì bạn được vay 20,000 USDT, cộng với số vốn 10,000 USDT bạn có để mua 3 BTC.

Khi thị trường đi ngược với kỳ vọng của bạn, giá BTC giảm xuống 9,000 USDT. Lúc này 3 BTC bạn đang sở hữu sẽ có giá 27,000 USDT, trừ đi 20,000 USDT vốn vay ban đầu, vậy bạn chỉ còn 7,000 USDT. Vào lúc này, sàn sẽ gửi thông báo để yêu cầu bạn bổ sung vốn để tránh trường hợp tài sản của bạn bị thanh lý >> trạng thái này gọi là Margin call.

Nếu bạn không muốn bổ sung vốn và giá BTC tiếp tục xuống 8,000 USDT, lúc này giá trị 3 BTC của bạn chỉ còn 24,000 USDT, trừ vốn vay 20,000 USDT, số vốn bạn đầu còn 4,000 USDT (bạn lỗ 60%). Lúc này sàn sẽ tự động bán toàn bộ tài sản của bạn để thu hồi số vốn bạn đã vay + lãi suất >> Tình trạng này gọi là thanh lý tài sản hay thanh lý vị thế.

Dựa vào đòn bẩy mà bạn sử dụng để tính xem bạn sẽ bị thanh lý ở mức giá nào. Ví dụ bạn sử dụng đòn bẩy 3X, bạn mua vào BTC với giá 10,000 USDT. Khi giá BTC thị trường giảm 20% còn 8,000 USDT thì vốn của bạn đã giảm 60% rồi. Với sàn Binance thì khi số tiền quý kỹ của bạn giảm xuống 54% thì sàn đã thanh lý vị thế của bạn rồi.

Đến với ví dụ 2 ở trên, với giá BTC là 10,000 USDT và bạn kỳ vọng giá sẽ giảm xuống trong tương lai. Lúc này bạn vay 2 BTC để bán ra và chờ mua lại với giá thấp hơn. Vậy lúc này bạn sẽ có 10,000 USDT vốn ban đầu + 20,000 USDT tiền bán 2 BTC (vay), tổng cộng là 30,000 USDT.

Tuy nhiên, sau đó giá BTC lại tăng lên đến 11,500 USDT. Vậy thì 2 BTC lúc này sẽ có giá 23,000 USDT, vậy vốn ban đầu của bạn chỉ còn 7,000 USDT. Vào lúc này, sàn sẽ gửi thông báo yêu cầu bạn bổ sung vốn >> Trạng thái Margin call được kích hoạt.

Nếu giá BTC tiếp tục tăng lên đến 13,000 USDT, 2 BTC lúc này sẽ có giá 26,000 USDT, vậy sau khi trừ đi số tiền bạn dã vay thì số tiền ký quỹ ban đầu chỉ còn lại 4,000 USDT (bạn lỗ 60%). Lúc này sàn sẽ tự động thanh lý toàn bộ tài sản của bạn để trả nợ + tiền lãi suất + phí thanh lý tài sản.

Hãy nhớ là khi vay coin gì thì bạn phải trả loại coin đó, trong ví dụ 1 bạn vay USDT thì bạn phải trả USDT, ví dụ 2 bạn vay BTC thì bạn phải trả lại BTC. Khi trả thì sàn sẽ trừ vào tiền lãi trước khi trừ vào tiền vay.

6. Isolated và Cross trong margin

Isolated và Cross là 2 khái niệm mà bạn cần quan tâm nếu muốn giao dịch margin.

6.1 Isolated

Mỗi cặp coin mà bạn giao dịch sẽ giống như 1 tài khoản độc lập, nghĩa là bạn chỉ có thể chuyển tiền, vay và trả lãi vay của cặp coin đó mà thôi, nó không liên quan đến những cặp coin khác.

Ví dụ, khi bạn chọn giao dịch Isolated với cặp BTC/USDT thì bạn có thể chuyển vào BTC và USDT để làm vốn ban đầu (hay còn gọi là ký quỹ) mà thôi. Và khi vay để giao dịch margin thì bạn chỉ có thể vay BTC và USDT mà thôi. Trường hợp bị thanh lý thì chỉ bị thanh lý với số BTC và USDT bạn đã chuyển vào để giao dịch mà thôi.

Trong trường hợp bạn giao dịch 2 lệnh với 2 cặp khác nhau là BTC/USDT và ETH/USDT thì 2 lệnh này hoàn toàn độc lập và không liên hệ gì với nhau cả. Nếu cặp nào bị thanh lý thì cặp còn lại không bị ảnh hưởng gì cả.

6.2 Cross

Ngược lại với Isolated, bạn sẽ được tạo 1 tài khoản Cross duy nhất và dùng nó để giao dịch với tất cả các loại coin có hỗ trợ giao dịch Cross margin. Tài sản trong tài khoản Cross sẽ được sử dụng chung, nghĩa là khi 1 lệnh sắp bị thanh lý, thì số coin khác trong tài khoản Cross margin sẽ tự động được bù vào để tránh thanh lý.

Ví dụ bạn nạp vào tài khoản Cross margin 2 loại coin là BTC và ETH. Bạn chọn giao dịch 1 lệnh với cặp BTC/USDT, khi lệnh rơi vào trạng thái margin call và chuẩn bị thanh lý, số ETH trên tài khoản Cross margin của bạn sẽ tự động bổ sung vào số tiền ký quỹ cho lệnh BTC/USDT để tránh bị thanh lý.

Tóm lại, Isolated là đánh lệnh nào ra lệnh đó và không liên quan gì đến nhau. Cross thì tài sản sẽ dùng chung và lệnh này sẽ ảnh hưởng đến lệnh khác.

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà bạn cần biết để hiểu về giao dịch margin, sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách giao dịch margin trên sàn Binance.

7. Hướng dẫn giao dịch margin trên Binance

Bước 1: Đăng ký tài khoản sàn Binance

Hãy đăng ký tài khoản sàn Binance qua link sau đây:

Điền thông tin đăng ký để tạo tài khoản. Nếu bạn chưa biết cách tạo tài khoản sàn Binance thì xem bài hướng dẫn sau đây:

Bước 2: Tìm hiểu giao diện giao dịch margin

Vào Giao dịch >> Ký quỹ. Đây là giao diện để giao dịch margin trên sàn Binance, hãy tìm hiểu qua một số vùng trong giao diện này. Mình sẽ đánh số thứ tự trên ảnh để bạn thuận tiện theo dõi:

giao-dich-margin-binance-16
 • [1] Hiển thị cặp coin đang giao dịch, giá cả và các thông tin về biến động giá, khối lượng giao dịch.
 • [2] Biểu đồ giá.
 • [3] Vùng đặt lệnh khi giao dịch margin.
 • [4] Các lệnh chờ mua (màu xanh) và các lệnh chờ bán (màu đỏ) trên thị trường.
 • [5] Vùng để bạn lựa chọn cặp coin trong giao dịch margin.
 • [6] Hiển thị các lệnh giao dịch đã thực hiện thành công trên sàn.

Bước 3: Chọn cặp coin để giao dịch margin

Bạn lưu ý tới vùng [5], đây là vùng để bạn chọn cặp coin giao dịch. Đầu tiên, hãy nhấn vào Margin, chọn Cross Margin hoặc Isolated, sau đó nhập mã đồng coin bạn muốn tìm kiếm. Biểu tượng 3X, 5X, 10X là đòn bẩy được hỗ trợ cho cặp coin đó.

giao-dich-margin-binance-17

Bước 4: Vùng đặt lệnh giao dịch margin

Bạn lưu ý vùng [3], đây là nơi để bạn đặt lệnh khi giao dịch margin. Ở trên cùng sẽ có 3 thẻ: Spot – tương ứng với giao dịch spot. Cross Margin – tương ứng với chế độ Cross Margin. Isolated – tương ứng với chế độ Isolated.

Phía dưới là các lệnh giao dịch bao gồm 4 loại lệnh: Giới hạn, Thị trường, Stop-limit và OCO. Nếu bạn vẫn chưa biết ý nghĩa và cách sử dụng các loại lệnh này thì hãy xem lại bài viết sau:

Tiếp theo là 3 chế độ khi vào lệnh: Thường – Là giao dịch vào lệnh bình thường. Vay nợ - Là vào lệnh và tự động vay nợ. Trả nợ - Là vào lệnh và tự động trả nợ. Mình luôn giao dịch với chế độ Thường.

Bên cạnh là 2 thẻ: Chuyển – Nhấn vào để chuyển tiền vào tài khoản margin. Vay – Nhấn vào để vay và trả nợ thủ công. Thay vì chọn chế độ vay và trả nợ tự động như ở trên, mình chọn vào đây để vay, trả nợ thủ công. Sau khi vay thì vào lệnh với chế độ Thường.

giao-dich-margin-binance-18

Bước 5: Chuyển tiền ký quỹ (tiền thế chấp) để bắt đầu giao dịch

Nhấn Chuyển để bắt đầu chuyển tiền. Một bảng thông báo chuyển tiền xuất hiện:

 • Từ - Đến: Chọn ví từ ví Spot đến ví BTCUSDT Isolated.
 • Trạng thái: Chọn đồng coin cần chuyển. Ở đây mình giao dịch với chế độ Isolated thì chỉ được chọn 1 trong 2 đồng là BTC hoặc USDT. Mình chọn chuyển USDT sau đó nhập số lượng và nhấn Xác nhận.
giao-dich-margin-binance-19

Bước 6: Vay tiền

Nhấn Vay để bắt đầu vay tiền.

 • Cặp: Chọn cặp coin cần vay, mình chọn BTCUSDT.
 • Trạng thái: Chọn coin cần vay – mình chọn vay USDT.
 • Lãi suất theo giờ.
 • Đã vay: Số lượng coin bạn đã vay.
 • Số lượng tối đa: Hiển thị số lượng coin tối đa bạn có thể vay. Tùy thuộc vào đòn bẩy và số tiền vốn bạn nạp vào để tính ra số này. Mình nạp 10 USDT, đòn bẩy 10X thì được tối đa 90 USDT.
 • Voucher miễn lãi vay Margin: Mình hiện đang có cái voucher miễn lãi vay nên dùng luôn. Bình thường sẽ không có cái này nhé!
 • Số lượng: Nhập số lượng cần vay – mình chọn tối đa là 90 USDT luôn.

Sau đó nhấn Xác nhận vay nợ. Lúc này bạn sẽ thấy số tiền vay cộng tiền vốn của mình là 100 USDT rồi. Giờ tiến hành đặt lệnh thôi.

giao-dich-margin-binance-20

Bước 7: Đặt lệnh giao dịch

Đặt lệnh Mua (Long).

 • Chọn Isolated.
 • Chọn lệnh: Giới hạn.
 • Chế độ: Thường.
 • Giá: Nhập giá mua – mình chọn 47,000
 • Số lượng: Nhập số BTC cần mua, hoặc kéo thanh bên dưới – mình kéo để mua 100% vốn luôn.

Nhấn Mua BTC

giao-dich-margin-binance-21

Các bạn có thể theo dõi các lệnh đang chờ khớp lệnh, lịch sử lệnh và vị thế hiện tại sau khi vào lệnh ở bảng phía dưới. Chú ý đến tab “Vị thế”:

 • Tiền: Cặp coin đang giao dịch (ở đây mình đang giao dịch cặp BTC USDT).
 • Vị thế: Hiển thị vị thế hiện tại theo BTC và USDT, số BTC hiện tại sau khi mua là 0.0021 BTC, bạn mượn của sàn 90 USDT nên vị thế USDT có dấu – phía trước.
 • Giá Index: Giá đánh dấu (cũng là giá hiện tại của BTC), dùng để tính toán vị thế và thanh lý tài sản.
 • Giá thanh lý: Khi giá thị trường đạt đến giá thanh lý thì tài sản của bạn sẽ tự động bị thanh lý để trả nợ, hay còn gọi là thanh lý vị thế.
 • Đến giá thanh lý: Là % tính từ giá Index đến giá thanh lý, nếu con số này đạt 100% thì bạn bị thanh lý.
giao-dich-margin-binance-22

Đặt chốt lời (Take Profit - TP) và cắt lỗ (Stop Loss -SL): Sau khi mua thì bạn phải đặt lệnh chốt lời – cắt lỗ để tránh bị thanh lý

 • Chọn lệnh OCO.
 • Chế độ: Thường
  Giá: Nhập giá chốt lời – Mình chọn 47500
 • Stop: Nhập giá kích hoạt lệnh cắt lỗ - Mình chọn 45100
 • Giới hạn: Nhập giá cắt lỗ - Mình chọn 45000
 • Số lượng: Nhập số lượng cần bán

Sau đó nhấn Bán BTC.

giao-dich-margin-binance-23

Lệnh OCO bao gồm 1 lệnh chốt lời và 1 lệnh cắt lỗ được đặt đồng thời. Ví dụ ở đây, khi giá đạt 47500 thì khớp lệnh chốt lời, ngược lại nếu giá giảm xuống 45100 thì kích hoạt lệnh cắt lỗ ở 45000.

Sau khi khớp lệnh, bạn phải trả lại số tiền đã vay cho sàn. Nhấn vào nút Vay >> chọn Trả nợ >> chọn USDT >> nhập số tiền cần trả >> Xác nhận trả nợ.

giao-dich-margin-binance-24

Bạn có thể chuyển tiền từ ví margin về ví spot sau khi có lãi, nhấn Chuyển >> chọn từ ví Isolated đến ví Spot và nhập số lượng + đồng coin cần chuyển.

Vậy là bạn đã thực hiện thành công một lệnh Long (Mua) rồi.

Đặt lệnh Bán (Short)

Mình sẽ chuyển sang 1 cặp coin khác là LUNA/USDT

Đầu tiên là vay tiền, ở đây vì mình short nên sẽ vay đồng LUNA để bán ra và mua lại khi giá thấp hơn để kiếm lợi nhuận, để vay LUNA, bạn phải nạp tiền ký quỹ vào ví Isolated margin, ở đây mình sẽ nạp vào 10 USDT, với đòn bẩy hỗ trợ cặp LUNA/USDT là 3X, mình sẽ tiến hành vay LUNA, chọn Vay:

giao-dich-margin-binance-26
 • Chọn đồng LUNA.
 • Nhập số lượng cần vay: 3.37
 • Nhấn Xác nhận vay nợ

Sau khi vay xong bạn đã nhận được LUNA trong ví margin, tiếp theo sẽ đặt lệnh để bán LUNA ra:

 • Chọn lệnh Giới hạn.
 • Chế độ: Thường.
 • Giá: Nhập giá bán – 5.93
 • Số lượng: 3.37
giao-dich-margin-binance-27

Nhấn Bán LUNA. Sau khi bán thì bạn nhận được 20 USDT trong tài khoản margin. Vào xem thông tin của tab Vị thế bên dưới:

 • Tiền: cặp LUNA/USDT.
 • Vị thế: Bạn mượn 3.37 LUNA nên nó hiển thị dấu – phía trước.
 • Các thông tin còn lại sẽ tương tự phần đặt lệnh Mua.
giao-dich-margin-binance-28

Sau khi thực hiện lệnh, hãy đặt lệnh chốt lời – cắt lỗ:

 • Chọn lệnh: OCO
 • Chế độ: Thường
 • Giá: Mình chọn chốt lời ở 5.8
 • Stop: 6.9
 • Giới hạn: Cắt lỗ - 7
 • Nhập số lượng LUNA cần mua – Nhớ là mua nhiều hơn so với số đã mượn, vì bạn phải trả lãi vay và phí giao dịch, mình mượn 3.37 nên sẽ mua 3.38 LUNA.

Nhấn Mua LUNA.

giao-dich-margin-binance-29

Lệnh OCO sẽ vào cửa sổ chờ khớp lệnh, khi giá thị trường của LUNA là 5.8 thì khớp lệnh chốt lời, tức là mua vào 3.38 LUNA với giá 5.8 USDT/LUNA. Ngược lại khi giá đạt 6.9 thì mua vào 3.38 với giá 7 USDT/LUNA để cắt lỗ.

Sau khi khớp lệnh, nhấn Vay để tiến hành trả nợ:

 • Chọn Trả nợ.
 • Chọn đồng LUNA, nhập số lượng vay + lãi
 • Nhấn Xác nhận trả nợ.
giao-dich-margin-binance-30

[VIDEO] Hướng Dẫn Giao Dịch Margin Trên Sàn Binance

Như vậy là bạn vừa thực hiện xong 1 lệnh Short rồi. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu được giao dịch margin là gì và cách giao dịch margin trên sàn Binance. Hãy cho mình biết ở phần bình luận nếu bạn có thắc mắc về giao dịch margin nhé. Chúc các bạn thành công!

Vĩnh Phúc
 

Chào các bạn! Mình viết blog Hocitfree để chia sẻ với các bạn những gì mình biết về các hình thức kiếm tiền online (MMO).

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Hà Thanh - May 12, 2021

Cảm ơn hướng dẫn chi tiết của bạn, tìm cả google mới thấy có 1 bài vô cùng hữu ích, chúc bạn luôn giàu có!

Reply

Leave a Reply: