Học Phân Tích Kỹ Thuật Trade Coin

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích các dữ liệu về giá cả trong quá khứ, từ đó đưa ra các dự đoán về giá cả trong tương lai. Trên cơ sở phân tích kỹ thuật, các trader sẽ tìm kiếm được các thời điểm thích hợp để mua vào và bán ra nhằm tìm kiếm lợi nhuận khi trade coin. 

Nếu bạn muốn trở thành một trader và kiếm được lợi nhuận khi trade coin thì phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ các bạn thực hiện điều đó. Mình đã tổng hợp các bài viết về phân tích kỹ thuật khi trade coin, các bạn có thể tìm hiểu qua danh sách bài viết sau đây:

Phần 1:  Tổng Quan Về Phân Tích Kỹ Thuật Khi Trade Coin

 • Phân tích kỹ thuật là gì?
 • Các nguyên lý cơ bản của phân tích kỹ thuật.
 • Giá là gì?
 • Giới thiệu các công cụ phân tích kỹ thuật
 • Áp dụng phân tích kỹ thuật trong trade coin

Phần 2: TradingView Là Gì? Trade Coin Với TradingView

 • TradingView là công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật và trade coin
 • Hướng dẫn sử dụng TradingView trên máy tính
 • Hướng dẫn sử dụng TradingView trên điện thoại

Phần 3: Các Loại Biểu Đồ Trong Trade Coin

 • Biểu đồ đường.
 • Biểu đồ thanh.
 • Biểu đồ nến Nhật.
 • Nên sử dụng loại biểu đồ nào để PTKT?
 • Khung thời gian trên biểu đồ.

Phần 4: Nến Nhật Là Gì? Các Mô Hình Nến Nhật Cơ Bản

 • Nến Nhật là gì?
 • Các hô hình nến Nhật cơ bản.
 • Cách sử dụng mô hình nến Nhật trong trade coin.

Phần 5: Các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều

 • Các mô hình nến đảo chiều TĂNG giá.
 • Các mô hình nến đảo chiều GIẢM giá.
 • Quy tắc giao dịch với các mô hình nến đảo chiều.

Phần 6: Hỗ Trợ Và Kháng Cự Là Gì?

 • Hỗ trợ và kháng cự là gì?
 • Tại sao cần xác định hỗ trợ & kháng cự?
 • Cách vẽ hỗ trợ và kháng cự.
 • Đặc điểm của hỗ trợ & kháng cự.
 • Cách giao dịch trade coin với hỗ trợ và kháng cự.

Phần 7: Trendline Là Gì? Cách Vẽ & Xác Định Xu Hướng Giá Với Trendline

 • Trendline là gì?
 • Vai trò của đường trendline.
 • Cách vẽ trendline.
 • Cách giao dịch trade coin với trendline.

Phần 8: Chỉ Báo Đường Trung Bình Động (MA)

 • Đường trung bình động (MA) là gì?
 • Các loại đường MA.
 • Chu kỳ của đường MA.
 • Chức năng của đường MA.
 • Cách giao dịch với đường MA.

Phần 9: Chỉ Báo Bollinger Bands

 • Bollinger Bands là gì?
 • Các đặc điểm của Bollinger Bands.
 • Cách giao dịch trade coin với chỉ báo Bollinger Bands.

Phần 10: Chỉ Báo MACD

 • MACD là gì?
 • Đặc điểm của chỉ báo MACD.
 • Cách giao dịch trade coin với chỉ báo MACD.

Phần 11: Chỉ Báo RSI

 • Chỉ báo RSI là gì?
 • Cách giao dịch trade coin với chỉ báo RSI.

HỌC TRADE COIN BẰNG VIDEO

Ngoài các bài viết thì bạn cũng có thể học phân tích kỹ thuật và học trade coin từ các video sau đây:

[TRADE COIN #1] Trade Coin Là Gì? Ảnh Hưởng Bitcoin Đến Altcoin? Cách Chọn Coin Để Trade

[TRADE COIN #2] Hướng Dẫn Trade Coin Trên Sàn Binance - Cách Giao Dịch Trên Sàn Binance

[TRADE COIN #3] Phân Tích Kỹ Thuật Trade Coin Là Gì? Các Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật

[TRADE COIN #4] Hướng Dẫn Sử Dụng TradingView Để Trade Coin

[TRADE COIN #5] Các Loại Biểu Đồ Và Khung Thời Gian Trong Giao Dịch Trade Coin

[TRADE COIN #6] Cách Đọc Nến Nhật - Các Mô Hình Nến Nhật Cơ Bản

[TRADE COIN #7] Các Mô Hình Nến Đảo Chiều Tăng Giá Trong Trade Coin

[TRADE COIN #8] Các Mô Hình Nến Đảo Chiều Giảm Giá Trong Trade Coin

trade-coin-banner

FOLLOW HOCITFREE