Sàn Giao Dịch Bitcoin & Tiền Điện Tử

Chào các bạn! Bài viết này sẽ tổng hợp các sàn giao dịch Bitcoin & tiền điện tử uy tín. Các bạn có thể sử dụng các sàn này để mua bán Bitcoin và tiền điện tử bằng VND, trade coin và giao dịch Margin Futures. 

Sàn giao dịch Spot (giao ngay)

#1. Binance

binance logo
 • Top 1 sàn giao dịch tiền điện tử
 • Phí giao dịch: 0.1% (giảm thêm 25% khi dùng BNB).
 • Số lượng coin: +300
 • Hỗ trợ Tiếng Việt.
 • Mua bán Bitcoin, USDT bằng VND.

#2. Huobi

huobi logo
 • Phí giao dịch: 0.2% 
 • Số lượng coin: +200
 • Hỗ trợ Tiếng Việt.
 • Mua bán Bitcoin, USDT bằng VND.
 • Top 5 sàn giao dịch tiền điện tử (Theo Coinmarketcap)

#3. Okex

san-okex
 • Phí giao dịch: 0.1%
 • Số lượng coin: +240
 • Hỗ trợ Tiếng Việt.

#4. Kucoin

 • Phí giao dịch: 0.1%
 • Số lượng coin: +240
 • Hỗ trợ Tiếng Việt.

#5. Bithumb

 • Phí giao dịch: 0.1%
 • Số lượng coin: +150
 • Top 10 sàn giao dịch tiền điện tử (Theo Coinmarketcap)

#6. Gate

 • Phí giao dịch: 0.2%
 • Số lượng coin: +500
 • Hỗ trợ nhiều loại coin tiềm năng.
 • Hỗ trợ tiếng Việt

#7. FTX

 • Phí giao dịch: 0.07%
 • Số lượng coin: +200
 • Hỗ trợ tiếng Việt

#8. MXC

 • Phí giao dịch: 0.2%
 • Số lượng coin: +360
 • Hỗ trợ tiếng Việt

#9. Hotbit

 • Phí giao dịch: 0.2%
 • Số lượng coin: +700
 • Hỗ trợ tiếng Việt

Sàn giao Dịch Margin Futures (Phát Sinh)

#1. Binance Futures

binance futures logo
 • Top 1 sàn giao dịch Margin Futures.
 • Tỷ lệ đòn bẩy lên đến 125 lần.
 • Phí giao dịch: 0.2%
 • Hỗ trợ +1000 cặp coin giao dịch.

#2. Bybit

bybit logo
 • Chương trình phần thưởng lên đến 100$
 • Tỷ lệ đòn bẩy lên đến 100 lần.
 • Phí giao dịch: 0.075%

FOLLOW HOCITFREE